Aktuálně :

 

 

Vážené fotografky, Vážení fotografové !

Porotou vybrané fotografie již jsou vystavené na Masarykově náměstí.

Na výstavě můžete vidět 32 velkoformátových fotografií a jednu na fotku jsme umístili na náš plakát.

Během krátké doby, co je výstava otevřena, vzbudila velký ohlas. Fotky se líbí !

To nás moc těší. Je vidět, že Vaše fotky jsou kvalitní, nápadité, nadčasové.

Děkujeme ! Škoda, že jsme jich nemohli vystavit víc.

 

Ještě mi dovolte velké poděkování našim spolupracovníkům.

Především bych chtěl složit obrovskou poklonu paní Evě Bystrianské, která nám obětavě pomáhala s přípravou výstavy a s grafickým pojetím. Vymyslela i nádherné logo a plakáty.

O tisk a výstavní panely se profesionálně postaral pan Miloslav Vyvadil.

V neposlední řadě děkujeme za podporu ze strany Města Jihlavy, které nám pomohlo náš nápad uskutečnit.

 

S přáním dalších krásných fotografií a úspěchu v možná druhém ročníku Vás srdečně zdraví

Petr Soukop, Trialog Jihlava, pořadatel soutěže.

 

 

Motto

Jihlava je krásná a lidé v ní také. Máme to tu rádi!

  • Vyfoť a dej do toho své srdce ! ( toužíme po Tvých originálních, nápaditých fotografiích z Jihlavska )
  • Pošli nám své fotky na  www.milujemejihlavu.cz ! ( můžeš poslat až 10 foteček )
  • Ohodnoť fotky dalších fotografů na www.milujemejihlavu.cz a vyber ty nejlepší !
  • Nech posoudit své fotografie od odborné komise ! ( termín uzávěrky je 25.9.2016 )
  • Pojď se podívat do ulic na výstavu fotografií Tvé milované Jihlavy  ! ( 30 vybraných fotografií bude umístěno ve formátu A1 v ulicích Jihlavy )

 

V několika větách

Fotografování je pro stále více lidí koníčkem.

Fotografie je výrazovým prostředkem, jak vyjádřit své vidění, pocity.

Fotografie je nejméně stárnoucím médiem, zachycujícím naše životy. Jeden snímek mnohdy řekne víc než tisíc slov.

Fotografie je umění.

 

Vyfoť svýma očima a svým srdcem své město, své přátele, svou akci. Buď novátorský, buď zajímavý, buď nejlepší.

Třeba vybereme TVOJI fotku a vystavíme ji ve velkém formátu v jihlavských ulicích.

Udělej radost sobě i ostatním.

 

Pravidla

Provozovatelem soutěže a výstavy je Trialog spol. s r.o. se sídlem Chlumova 1, 58601 Jihlava, IČ 48909581 ( dále jen „provozovatel“ ).

Soutěžní fotografie jsou umístěny na fotografické galerii www.milujemejihlavu.cz. Vybrané fotografie budou vystaveny ve veřejných prostorách města Jihlavy.

Projekt je podporován Statutárním městem Jihlava.

 

Soutěžní fotografie budou průběžně zveřejňovány na webovém portále www.milujemejihlavu.cz.

Uzávěrka soutěže je 25.9.2016. Poté budou fotografie posouzeny odbornou komisí a 30 nejzajímavějších fotografií bude vystaveno ve formátu A1 v Jihlavských ulicích.

Fotografie si může prohlížet a hodnotit každý návštěvník webu.

Fotografie může do soutěže zasílat pouze registrovaný uživatel. Svojí registrací bez výhrad souhlasí s pravidly soutěže ( dále jen „uživatel“ ).

 

Provozovatel neodpovídá za obsah fotografií či jiných informací, vložených uživatelem na server www.milujemejihlavu.cz.

Uživatel se zavazuje, že veškeré informace, jím vložené, odpovídají platným zákonům České republiky.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že uživatel vkládá na server pouze ty informace a fotografie, které nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy, zájmy provozovatele,

nijak nenarušují práva třetích osob a nesmí být v rozporu s právy duševního vlastnictví. Tuto odpovědnost nese pouze uživatel.

Vložené fotografie a informace nesmí obsahovat prvky násilí, rasismu, pornografie, prvky, ohrožující mravnost, propagující drogy apod.

Do zaslaných fotografií a informací není dovoleno vkládat jakékoli reklamní odkazy, odkazy na weby nebo sociální sítě.

 

Uživatel se zavazuje kdykoli na základě žádosti provozovatele poskytnout čestné prohlášení, že je autorem fotografie a může poskytnout provozovateli práva na užití fotografie v neomezeném rozsahu.

Uživatel se zavazuje poskytnout výslovný souhlas osoby či osob, zobrazených na fotografii nebo v zaslaných informacích, se zveřejněním v rámci soutěže a výstavy.

 

Uživatel prohlašuje, že vlastní k uveřejněné fotografii veškerá autorská práva. Autorská práva nejsou zveřejněním na webuwww.milujemejihlavu.cz ani  v rámci veřejné výstavy nijak dotčena.

V případě, kdyby vyšlo najevo, že autor porušil práva třetích osob, zejména autorská práva a osobnostní práva, je za toto porušení autor plně odpovědný.

V případě porušení těchto pravidel je účastník soutěže povinen uhradit provozovateli veškerou škodu. Provozovatel si vyhrazuje v tomto případě právo vyloučit účastníka ze soutěže a veškeré informace odstranit.